دندان شیری اطفال راباید کشید یا پر کرد؟

برخلاف تصور عموم افراد که فکر میکنند دندان های شیری اگر خراب شود مهم نیست چون می افتد ،باید بگوییم که دندان های شیری از اهمیت بسیار بالایی برخوردارند. زیرا دندان شیری زمانی می افتد که دندان دائمی زیر آن رشد میکند.یعنی فضای رشد کافی برای دندان دائمی را دندان شیری فراهم میکند.

زمانی که دندان شیری میپوسد باید برای ترمیم به دندانپزشک مراجعه شود چون اگر این پوسیدگی برطرف نشود احتمال دارد این پوسیدگی دامنگیر دندان دائمی گردد.

نظافت و بهداشت دهان در کودکان بسیار مهم است سالم بودن دندان های شیری باعث میگردد دندان های دائمی نیز سالم بمانند.همچنین دندان شیری را نباید تا 11سالگی کشید یا اگر به هر دلیلی این دندانها کشیده شوند باید این فضا حفظ گردد تا دندان دائمی بتواند رشد کند.