●کل فک با چند ایمپلنت جایگزین میشود؟

ایمپلنت بهترین روش برای جایگزینی دندان های از دست رفته است. این روش با ظاهر طبیعی و عمر بالای خود، قدرت جویدن و حرف زدن طبیعی را به بیمار باز می گرداند. از سوی دیگر از تحلیل استخوان فک بیمار جلوگیری می کند. چنانچه بیمار تمام دندان های خود را در هر دو فک از دست داده باشد، برای پیشگیری از تحلیل استخوان باید به سرعت دندان ها جایگزین شوند. اما به ازای هر دندان به یک ایمپلنت نیاز نیست. به طور کلی در فک بالا به شش تا هشت ایمپلنت در فک بالا و چهار تا شش ایمپلنت در فک پایین برای حمایت از یک قوس کامل دندان نیاز است.