● آیاكاشت ایمپلنتهای دنداني درد دارد؟

خیر – روش انجام آن بدون درد است چون شما بی حس می شوید. بعداز انجام جراحی بیماران ازاینکه طی دوره التیام درد نداشته اند شگفت زده می شوند.