● دندان عقل را باید کشید ؟

به دلیل اینکه این دندان آخرین دندان در دهان است که می روید همه بر این باورند که این دندان زیاد مهم نبوده و هرچه زودتر باید آن را کشید ولی همه این موضوع را باور ندارند و میگویند این یک اشتباه است که دندان عقل را پس از رویش باید کشید ، اما نکته ای که شاید به آن برخورده باشیم این است که در اکثر مواقع این دندان به خودی خود زیاد دوام نمی آورد و سریعا پوسیده می شود

زمانی که نیازی به کشیدن دندان عقل نیست

اگر آنها سالم هستند ( پوسیدگی ندارند، و لثه اطراف آن ها ملتهب نیستند)

کاملا رشد کرده و بیرون آمده اند.

کاملا در جای مناسبی قرار دارند و در رشد و عمل سایر دندان های مجاور اختلالی ایجاد نمی کنند.

تمیز کردنشان در طول بهداشت روزانه کار ساده ای است.

زمانی که باید دندان عقل را کشید

دندان کاملا زیر لثه رشد کرده اما نمی تواند جوانه بزند. در این موارد می توانند سبب تشکیل کیست شده که این مسئله ممکن است باعث خرابی ریشه دندان های مجاور شود.