آیا جرمگیری ضرر دارد؟

خیر،جرم گیری کاری کاملا علمی است و از درمان های رایج در تمام کشورهاست. با این حال دلایلی وجود دارد که مردم عامه را به این نتیجه میرساند که جرم گیری کار مفیدی نیست.

در عدم رعایت نامناسب نظافت دهان پوسیدگی های جزئی و مختصر روی دندان ایجاد میگردد که زیاد به چشم نمیایند. زمانی که دندانها نامنظم مسواک شوندروی آنها جرم میگیرد. این جرم یک لایه آهکی بر روی دندان و زیر لثه ایجاد میکند و سطح پوسیدگی را میپوشاند ولی در اصل باعث پیشرفت پوسیدگی میگردد؛وجود این لایه جرم باعث میشود تا شما حساسیت به گرما و سرما نداشته باشید. در هنگام جرمگیری این لایه آهکی از روی دندان برداشته میشود و بعد از آن پوسیدگی باعث میشودتا به سرما و گرما حساس شود و به همین دلیل مردم فکر میکنند جرمگیری برای دندانها ضرر دارد.