درد دندان ها

اکثرا درد دندانها بخاطر پوسیدگی میباشد. زمانی که این پوسیدگی به سطح عمیقی از دندان برسد عصب دندان را نیز درگیر میکند که باعث درد شدید میشود. به علاوه پوسیدگی شرایط دیگری هم وجود دارد که باعث درد دندان میشود که این موارد بعد از گرفتن عکس رادیولوژی مشخص میشود :
-گیره غذایی بین دندان
-عفونت زیر لثه
-آبسه دندان
-برخورد ضربه با دندان
-کیست زیر دندان
در بعضی شرایط با خوردن مواد غذایی بسیار سرد یا بسیار گرم باعث میشود که دندان درد بگیرد ولی این درد دائمی نیست و بعد از کذشت چند روز خوب میشود.
-گیر غذای: گیر غذایی دندان یکی از شایع ترین مشکلای است که اکثر بیماران درگیر هستند.در اصل زمانی که بین دو دندان در نزدیک لثه فاصله باشد؛در صورت عدم بهداشت و ماندن مواد غذایی در بین فاصله دندانها باعث پوسیدگی هر دو دندان میشود که قابل دید برای خود شخص نمیباشد،این پوسیدگی باعث درد شدید شده و اگر درمان نشود به مرور باعث از بین رفتن دندانها میگردد.
-عفونت زیر لثه:بر اثر التهاب لثه و تجمع باکتریها ایجاد میشود.علائم مختلفی باعث ایجاد عفونت زیرلثه میگردد؛مسواک زدن نادرست،مصرف دخانیات،عدم تغذیه درست،استرس و سیستم امینی ضعیف.علائم عفونت لثه بسته به شدت و محل آن متفاوت است.
-آبسه دندان:حفره یا بافتی از باکتری میباشه که در اطراف ریشه عفونی ایجاد میگردد،که اگر به موقع درمان انجام بشود مشکلی بوجود نمی آید؛در غیر این صورت این عارضه ممکن است گوش،گلو و یا سر را درگیر کند.آبشه به خودی خود خوب نمیشود حتما باید به دندانپزشک مراجعه نمایید،در بعضی مواقع امکان دارد دندانپزشک آبسه را خالی نماید.
-برخورد ضربه با دندان:ضربه به دندان صرفا بر اثر تصادف و یا زمین خوردن نیست؛گاهی بر اثر شکستن چیزهای سفتی مانند(پسته)با دندان باعث میشود آسیب جدی به دندان وارد شود. این آسیب میتواند لب پر شدن دندان باشد یا شکستن خود دندان و یا حتی باعث ترک دندان شده که قابل دید نمیباشد و بعد از مدتی باعث پوسیدگی و یا شکستن دندان میشود.
-کیست دندان: در حالت کلی کیستها را میتوان به دودسته خوشخیم و بدخیم تقسیمبندی کرد. کیستهای خوشخیم همان تودههای کوچکی هستند که معمولاً اصلاً دیده نمیشوند و یا عارضه خیلی بدی داخل دهان و فک ایجاد نمیکنند.
دسته دوم کیستها بدخیم هستند. این توده میتواند بهمرور بافت استخوانی فک را تخریب کند و با ایجاد عفونت مشکلات جبرانناپذیری را برای دهان و فک شما پدید بیاورد. در حالت کلی درصد خیلی کمی از (بین ۱ تا ۶ درصد آنها) ممکن است بدخیم و سرطانی باشند، اما غالب این تودهها خوشخیم هستند و مشکل حادی ایجاد نمیکنند.
علائم کیست دندان:
دندانهای حساس و دردناک
فاصله بین دندانها و یا جابجایی دندانها
لق شدن دندانها
درد هنگام فشار دادن دندانها بر روی هم در یک قسمت
بی حسی در قسمتی از صورت
تورم شدید لثه