سینوس چیست و چه نقشی در ایمپلنت دارد؟

سینوس به حفره ای خالی گفته میشود که در فک بالا قرار دارد که با کشیدن دندانهای زیر آن بزرگ میشود و فضای کاشت ایمپلنت را کاهش میدهد. زمانی که کاشت ایمپلنت را بخواهیم انجام دهیم این فضا باید با پیوند استخوان پر شود تا بتوان کاشت را انجام داد. این عمل به دو نوع است سینوس لیفت بسته و سینوس لیفت باز.

عمل سینوس لیفت بسته:

این عمل زمانی انجام میشود که حد اکثر به سه تا پنج ملی متر فضا احتیاج است. که8 این عمل همزمان با ایمپلنت انجام میگردد و باید پنج تا شش ماه صبر کرد.

عمل سینوس لیفت باز:

زمانیکه برای کاشت ایمپلنت به بیشتر از سه میلی متر فضا نیاز باشد معمولا ابتدا جراحی سینوس انجام شده و بعد از سه الی چهار ماه ایمپلنت کاشت میگردد که در این مرحله معمولا باید عمل سینوس بسته نیز انجام گردد.

خیلیها سوال میپرسند که ایا رادیوگرافی ایمپلنت متفاوت است یا خیر؟ بله رادیوگرافی برای تشخیص عرض استخوان سی بی سی تی است با این تصاویر علاوه بر عرض استخوان رابطه عصب تحتانی فکی،چانه ای،سینوس،ماگزیلا و همچنین زاویه استخوان دیده میشود