چرا زیر روکش بو میگیرد ؟

بوی ایجاد شده به دلیل گیر مواد غذایی و عدم رعایت بهداشت مناسب دهان می باشد و در صورت رعایت بهداشت دهان به خصوص نخ دندان کشیدن با اصول صحیح روکش شما نه تنها بو نمی گیرد بلکه سالیان سال برای شما کار خواهد کرد