درباره ما

● چه قدر زمان می برد تا من بتوانم بازسازی لبخند داشته باشم ؟

بستگی به این دارد که شما به چه روشی نیاز دارید. این ممکن است از حداقل یک ساعت (سفید کردن ) تا ۱الی۲هفته برای ونیر پرسلنی وروکش به طول بینجامد . هر مورد متفاوت است وبرای تخمین زمان موردنیاز احتیاج به یک ارزیابی کامل وجود دارد .

بیشتر بخوانید

پنج توصیه برای مواجهه با موقعیت اورژانسی دندان

ابتدا به موارد زیر توجه کنید: ۱- اگر حادثه­ ی رخ داده یک وضعیت اورژانس پزشکی بود، ابتدا به ۱۱۵ زنگ بزنید و اورژانس را با خبر کنید. ۲- اگر شما در حال تجربه­ ی یک مساله اورژانسی دندانپزشکی در ساعات اداری روز بودید، می­­ توانید با دفتر ما تماس بگیرید. شماره­­ ها را در

بیشتر بخوانید