دندانپزشکی ترمیمی (Operative Dentistry)

خدمات دندانپزشکی دکترعابدلو - کلینیک دندانپزشکی دنتین

دندانپزشکی ترمیمی (Operative Dentistry) علم و هنر تشخیص، پیش آگهی و درمان ضایعاتی در دندان‌هاست که برای تصحیح آنها نیازی به ترمیمهای پوشش کامل (Full coverage) تاج دندان نیست. درمان‌های ترمیمی به ترمیم صحیح شکل، عملکرد و حفظ یکپارچگی دندان‌ها در ارتباط با بافت‌های سخت و نرم مجاور برمیگردد. موارد تجویز درمان ترمیمی بر اساس سه نیاز درمانی پوسیدگی، دندان‌های تغییر رنگ یافته، شکسته یا بد رنگ و جایگزینی ترمیم‌های قبلی است و شامل زیر رده‌های زیر می‌باشد:

  • بررسی پوسیدگی‌ها
  • مواد دندانی
  • اصول تهیه حفره
  • وسایل و تجهیزات
  • کنترل عفونت
  • تشخیص و طرح درمان
  • ترمیم‌های همرنگ دندان
  • ترمیم‌های آمالگام

ایمپلنت حرفه ای

کاشت حرفه ای دندان

ترمیم تخصصی

بازگشت لبخند شما

تاج دندان

نگهداری دندانهای طبیعی

فنل چینی

تکمیل لبخند شما

دریافت نوبت جهت مراجعه حضوری به کلینیک دنتین

فرم را پر کنید و ما در طول ساعات کاری با شما تماس خواهیم گرفت.

پس از ثبت فرم منتظر تماس کارشناسان ما باشید و از پر کردن مجدد فرم خود داری نمایید.

مراقبت های دندانپزشکی فوری معمولا در همان روز ارائه می شود.