● آیا هر دندانپزشکی می تواند بازسازی وطراحی لبخند را انجام دهد ؟

صادقانه باید گفت که بیمارباید دندانپزشکی را انتخاب کند که به خوبی در انجام این درمان تجربه داشته باشد. برای لبخند ودرمان ایمپلنت های دندانی بسیار مهم است که دندانپزشک با تجربه ای را انتخاب کنید تا نتایج حاصله به اندازه ای که می توانند خوب شوند. از دندانپزشک خود عکسهای بیمارانش را بخواهید تا شما را دراین راه کمك كند