درمان لق شده گی دندان یا اسپلینت

درمان لق شده گی دندان یا اسپلینت

اسپلینت دندان معمولاً از مواد رزین کامپوزیت دندان و سیم ساخته می شوند و با استفاده از آنها دندان لق شده به دندان های مجاور آن بسته شده و دندان های سالم به عنوان تکیه گاه برای دندان لق شده عمل می کنند. با انجام این کار لقی دندان در طول دوره تقویت و بهبود بافت

بیشتر بخوانید